Vi har samarbeidet med Rainforest Alliance i en del år nå, og alle våre bananer kommer fra fruktdyrkere som er sertifisert av RA.

Det er en internasjonal organisasjon som jobber for å beskytte både lokale økosystemer, og menneskene og dyrene som er avhengige av dem. De sertifiserer fruktdyrkere som lever opp til kravene deres, og hjelper med veiledning til dem som ennå ikke helt klarer det.

Det er flere grunner til at vi liker Rainforest Alliance: Kravene deres omfatter både sosiale og miljømessige hensyn, samt arbeidsvilkår og økologiske forhold.

Rainforest Alliance hjelper fruktdyrkerne på lang sikt. De lærer å utvikle egne evner og kapasitet for å få en bedre og mer effektiv produksjon, med frukt av høyere kvalitet som resultat.

De arbeider med landbruk og plantasjer i alle former og størrelser, alt fra storbønder til små enmannsbedrifter. Dette gjør at vi får muligheten til å velge blant den aller beste frukten i hele verden.